Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu na základě §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v případě distančního prodeje, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta plyne doručením poslední části objednávky (v případě, že bylo předmětem objednávky více položek).

V souladu s §1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  • zboží vyrobeno podle zvláštních osobních požadavků zákazníka (výběrem provedení, barvy povrchu, materiálu, povrchu nebo látky, provedení při zadávání objednávky)
  • zboží vyrobeno na míru (výběrem rozměru při zadávání objednávky)

Právo na odstoupení od smlouvy jste povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (e-mail), přičemž můžete použít formulář dostupný na stránce našeho online obchodu, zde: Formulář pro odstoupení od smlouvy (po kliknutí levým tlačítkem myši se zahájí automaticky stahování formuláře). Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud jste oznámení o odstoupení od smlouvy odeslali nejpozději v poslední den lhůty, tj. 14. den od doručení nebo vyzvednutí vaší objednávky.

Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva ruší od začátku.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

V případě, že byl zákazníkem při objednání zboží zvolený způsob dopravy  jiný než "osobní odběr", je zákazník povinen nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy doručit zboží spolu s daňovým dokladem zpět na adresu provozovny. V případě odeslání zásilky Českou poštou nebo jinou přepravní společností uvádějte vždy telefonní kontakt.

Adresa pro vrácení zboží:

Nábytek Malvarosa
Bartoškova 1411/22
140 00 - Praha
+420 608 701 331

Zboží je možné vrátit i osobně na uvedené adrese, nedomluví-li se adresa doručení jiná.

Po individuální dohodě můžeme taktéž zboží na vaše náklady vyzvednout. Náklady na vrácení objednávky nese spotřebitel.

V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy vám bude zboží vráceno na vaše náklady.