Prepravné podmienky

Doručenie vami zakúpeného tovaru zabezpečujeme my, vlastným vozidlom, alebo našé partnerské prepravné spoločnosti. Cena doručenia sa vzťahuje vždy ku konkrétnej objednávke.

Presná čiastka za doručenie vám bude stanovená systémom pri potvrdení objednávky na základe vašej voľby spôsobu doručenia - kalkulácia prepravného vychádza z nižšie uvedenej tabuľky cien.

Zmluvné podmienky a parametre jednotlivých spôsobov doručenia sú vysvetlené v nasledujúcich odsekoch. 

V prípade, že cena vašej objednávky prekročí čiastku 3000 EUR alebo 50000 Kč, náklady na vami zvolený spôsob doručenia znášame my, čo znamená, že vami vybraný spôsob dopravy máte zadarmo.

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad cien pre jednotlivé spôsoby doručenia podľa hodnoty objednávky.

Náklady na dopravu sa vypočítavajú z pôvodnej ceny výrobku, nie z ceny po zľave. To sa netýka dopravy zdarma, kde čiastku 3000 musia prekročiť produkty už po zľave.

Po úspešnom doručení objednávky vás prosíme, skontrolujte si správnosť dodaného tovaru v čo najkratšej lehote a v prípade nesúhlasu alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte. Internetové objednávky nie je možné po uplynutí 14 dňovej lehoty vrátiť späť.

 

 Ceník dopravy po České republice Ceník přepravného v rámci České republiky

Název / Cena objednávky

Do 1tis Kč

Do 3tis Kč

Do 5tis Kč

Do 10tis Kč

Do 20tis Kč

Do 35tis Kč

Do 50tis Kč

Nad 50tis Kč

 a) Osobní odběr v Praze

Zdarma

 b) Kurýrní služba PPL

99

139

X

X

X

X

X

X

 c) Doprava (bez vynášky)

X

X

220

320

450

650

800

Zdarma

 d) Doprava s vynesením nábytku (za Vaší asistence)

X

X

X

X

850

999

1200

500

 e) Doprava s kompletní vynáškou v Hlavním městě Praha*

X

400

500

850

999

1200

500

Dobírka

+30

*U nadrozměrných a těžkých položek (těžší než 50kg) si vyhrazujeme právo na individuální nacenění této služby - paušální taxa v tabulce je určena pro předměty o hmotnosti nepřevyšující 50kg.

 Ceník dopravy po Slovenské republice Ceník přepravného v rámci Slovenské republiky

 Názov / Cena objednávky

Do 40 EUR

Do 120 EUR

Do 200 EUR

Do 400 EUR

Do 800 EUR

Do 1500 EUR

Do 3000 EUR

Nad 3000 EUR

 a) Osobní odběr v Praze 

Zdarma

 b) Kurierska služba PPL

6

10

X

X

X

X

X

X

 c) Doprava (bez vynesenia)

X

X

15

20

30

45

60

Zdarma

 d) Doprava s vynesením nábytku (za Vašej asistencie)

X

X

X

40

50

65

80

30*

Dobírka

+3

*V prípade expedovania tovaru na palete si vyhradzujeme právo na zrušenie služby c) Doprava s vynesením nábytku (za Vašej asistencie), pretože túto službu naše partnerské prepravné spoločnosti neumožňujú. Pokiaľ sa tak stane, dôjde k zmene dopravy na b) Doprava (bez vynesenia), uhradené náklady za zrušenú službu vám budú vrátené.

a) Osobný odber 

V prípade voľby osobného odberu je kupujúci povinný po vyzvaní na odber objednávky túto objednávku vyzdvihnúť podľa pokynov, ktoré dostane elektronickou formou do emailovej schránky. Osobné odbery sa realizujú v predajni na adrese Francouzská 563/72, Praha 10 - Vinohrady. K vyzvaniu na odber objednávky dochádza prostredníctvom emailovej schránky. Pripravenú objednávku je potrebné vyzdvihnúť do 5 pracovných dní odo dňa vyzvania na odber, ak nie je dohodnutý odber objednávky individuálne k inému určitému dátumu. V prípade, že tovar nevyzdvihnete v uvedenej lehote, bude vám účtované skladné podľa aktuálneho cenníka doplnkových služieb. Pri nadrozmerných položkách si vyhradzujeme právo na zmenu miesta odberu alebo na zrušenie možnosti osobného prevzatia.

 

b) Kurierska služba PPL – bez vynesenia

V prípade voľby dopravy kurierskou službou PPL zaručíme doručenie vašej objednávky prostredníctvom našej partnerskej prepravnej spoločnosti. Dodanie trvá maximálne 48 hodín od vyexpedovania. Pri položkách s dodacou lehotou "ihneď k odberu" dochádza k expedovaniu spravidla nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky do nášho systému. Pri položkách s dodacou lehotou "dostupnosť do 2-6 týždňov" prípadne s inou dodacou lehotou dochádza ku koncovému expedovaniu tovaru až po našom prijatí tovaru od dodávateľa. Tovar sa zasiela primárne na adresu uvedenú v objednávkovom formulári "dodacia / doručovacia adresa", ak nie je dohodnutá dodacia adresa individuálne. Tovar je považovaný za úspešne doručený od momentu jeho zloženia za prvé uzamykateľné dvere domu miesta určenia. Pred vyexpedovaním vašej objednávky vás budeme kontaktovať prostredníctvom emailovej schránky a pre dohodnutie presného času vás bude kontaktovať naša partnerská prepravná spoločnosť PPL - spravidla telefonicky alebo formou SMS správy.

Kuriérska služba PPL nezahŕňa žiadne ďalšie doplnkové služby ako napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu apod.

 

c) Doprava – bez vynesenia

V prípade voľby dopravy, vám zabezpečíme dovoz vami objednaného tovaru prostredníctvom našej partnerskej prepravnej spoločnosti Toptrans alebo našim vozidlom na miesto dodania maximálne 48 hodín od vyexpedovania. Pri položkách s dodacou lehotou "ihneď k odberu" dochádza k expedovaniu väčšinou nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky do nášho systému. Pri položkách s dodacou lehotou "dostupnosť do 2-6 týždňov" prípadne s inou dodacou lehotou dochádza ku koncovému expedovaniu tovaru až po našom prijatí tovaru od dodávateľa. Tovar sa zasiela primárne na adresu uvedenú v objednávkovom formulári "dodacia / doručovacia adresa", ak nie je dohodnutá dodacia adresa individuálne. Tovar je považovaný za úspešne doručené od momentu jeho zloženia za prvé uzamykateľné dvere domu miesta určenia. Pred vyexpedovaním vašej objednávky vás budeme kontaktovať prostredníctvom emailovej schránky a pre dohodnutie presného času vás budeme kontaktovať my alebo naša partnerská prepravná spoločnosť Toptrans - zvyčajne telefonicky alebo formou SMS správy.

Doprava nezahŕňa žiadne ďalšie doplnkové služby ako napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu apod. 

 

d) Doprava – asistované vynesenie

Volby dopravy s vynesením nábytku za vaší asistence znamená doručení zboží jednou osobou s vynesením za vaší aktivní asistence na vámi určené místo. Určené místo musí být specifikováno v poznámce k objednávce při procesu jejího dokončování – není-li určené místo specifikované v poznámce k objednávce, nemá přepravce povinnost tuto činnost vykonat a doručí objednávku pouze za první uzamykatelné dveře domu místa určení. Specifikací místa doručení se myslí počet pater, přístupnost na dané místo, absence výtahu či jeho rozměry a další faktory ovlivňující průběh asistované vynášky. S touto formou přepravy se taktéž pojí vaše povinnost připravit podmínky pro úspěšné doručení objednávky na vámi určené místo (otevření dveří, odstranění překážek apod). Dopravu s vynesením za vaší asistence zprostředkovává zpravidla naše partnerská přepravní společnost Toptrans nebo přímo my naším vozidlem. Doba dodání činí maximálně 48 hodin od vyexpedování. U položek s dodací lhůtou „ihned k odběru“ dochází k expedování zpravidla následující pracovní den po přijetí objednávky do našeho systému. U položek s dodací lhůtou „dostupnost do 2-6 týdnů“ případně s jinou dodací lhůtou dochází ke koncovému expedování zboží až po našem přijetí zboží od dodavatele. Zboží se zasílá primárně na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři „dodací/doručovací adresa“, není-li domluvena dodací adresa individuálně. Zboží je považováno za úspěšně doručené od momentu jeho složení na vámi určené místo doručení. Před vyexpedováním vaší objednávky vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailové schránky a pro sjednání přesného času vás budeme kontaktovat my nebo naše partnerská přepravní společnost Toptrans – zpravidla telefonicky nebo formou SMS zprávy.

Vodiči a prepravcovia asistujú iba pri doručovaní, kde nepresiahne váha každej jednej položky 25kg na osobu (tzn. Celková váha každej jednej položky nesmie prevýšiť 50kg).

Doprava s vynesením nábytku za vašej asistencie nezahŕňa žiadne ďalšie doplnkové služby ako napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu apod. 

 

e) Doprava - kompletní vynáška objednávky v hl.m. Praha 

Doprava s kompletní vynáškou objednávky v rámci hl.m. Praha zajišťuje kompletní vynesení vaší objednávky na vámi určené místo. Tato forma dopravy zpravidla zahrnuje dva pracovníky, kteří činnost vykonají. Určené místo musí být specifikováno v poznámce k objednávce při procesu jejího dokončování – není-li určené místo specifikované v poznámce k objednávce, nemá přepravce povinnost tuto činnost vykonat a doručí objednávku pouze za první uzamykatelné dveře domu místa určení. Specifikací místa doručení se myslí počet pater, přístupnost na dané místo, absence výtahu či jeho rozměry a další faktory ovlivňující průběh kompletní vynášky. S touto formou přepravy se taktéž pojí vaše povinnost připravit podmínky pro úspěšné doručení objednávky na vámi určené místo (otevření dveří, odstranění překážek apod). Dopravu s kompletní vynáškou objednávky v hl.m. Praha zprostředkovává zpravidla naše partnerská přepravní společnost Toptrans nebo přímo my naším vozidlem. Doba dodání činí maximálně 48 hodin od vyexpedování. U položek s dodací lhůtou „ihned k odběru“ dochází k expedování zpravidla následující pracovní den po přijetí objednávky do našeho systému. U položek s dodací lhůtou „dostupnost do 2-6 týdnů“ případně s jinou dodací lhůtou dochází ke koncovému expedování zboží až po našem přijetí zboží od dodavatele. Zboží se zasílá primárně na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři „dodací/doručovací adresa“, není-li domluvena dodací adresa individuálně. Zboží je považováno za úspěšně doručené od momentu jeho složení na vámi určené místo doručení. Před vyexpedováním vaší objednávky vás budeme kontaktovat prostřednictvím emailové schránky a pro sjednání přesného času vás budeme kontaktovat my nebo naše partnerská přepravní společnost Toptrans – zpravidla telefonicky nebo formou SMS zprávy. 

Vodiči a prepravcovia asistujú iba pri doručovaní, kde nepresiahne váha každej jednej položky 25kg na osobu (tzn. Celková váha každej jednej položky nesmie prevýšiť 50kg). U nadrozměrných a těžkých položek (těžší než 50kg) si vyhrazujeme právo na individuální nacenění této služby - paušální taxa v tabulce výše je určena pro předměty o hmotnosti nepřevyšující 50kg.

Doprava s kompletnou vynáškou objednávky v rámci hl.m. Praha nezahŕňa žiadne ďalšie doplnkové služby ako napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu a pod.

Doplnkové služby
Pre kalkuláciu doplnkových služieb ako je napríklad vybalenie, montáž, likvidáciu obalového a výplňového materiálu alebo kompletnú vynášku objednávky nás prosíme kontaktujte. Kalkulácia doplnkových služieb je individuálna a zavísí od obsahu objednávky a miesta doručenia.
Zvýraznené doplnkové služby vo vyššie uvedenom odseku nie sú súčasťou žiadnej formy dopravy z našich prepravných podmienok.

 

Prepravné podmienky platné od 15.1.2021