Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu na základe §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v prípade dištančného predaja, a to v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota plynie doručením poslednej časti objednávky (v prípade, že bolo predmetom objednávky viac položiek).

V súlade s §1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • tovar vyrobený podľa zvláštnych osobných požiadaviek zákazníka (výberom prevedenia, farby povrchu, materiálu, povrchu alebo látky, prevedenia pri zadávaní objednávky)
  • tovar vyrobený na mieru (výberom rozmeru pri zadávaní objednávky)

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na stránke nášho online obchodu, tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy (po kliknutí ľavým tlačidlom myši sa začne automaticky sťahovanie formulára).Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty, tj 14. deň od doručenia alebo vyzdvihnutia vašej objednávky.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Pokiaľ zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

V prípade, že bol zákazníkom pri objednaní tovaru zvolený spôsob dopravy  iný ako "osobný odber", je zákazník povinný najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy doručiť tovar spolu s daňovým dokladom späť na adresu prevádzky. V prípade odoslania zásielky Českou poštou alebo inou prepravnou spoločnosťou uvádzajte vždy telefónny kontakt.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Nábytek Malvarosa
Bartoškova 1411/22
140 00 - Praha
+420 608 701 331

Tovar je možné vrátiť aj osobne na uvedenej adrese, ak sa nedohovorí adresa doručenia iná.

Po individuálnej dohode môžeme taktiež tovar na vaše náklady vyzdvihnúť. Náklady na vrátenie objednávky nesie spotrebiteľ.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady.